#2 - ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE

---
Dziękuje za zainteresowanie Współpracą.
Wypełnienie poniższego briefu zajmie od 5 do 10 minut.
Odpowiedzi na poniższe pytania pozwolą mi poznać czyli zrozumieć cele projektu, a w konsekwencji wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.
---
Wypełnienie briefu nie jest konieczne, możliwe jest również pominięcie punktów, które są niezrozumiałe lub nie dotyczą danego projektu. Proszę jednak pamiętać, że im więcej informacji otrzymam, tym lepiej doprecyzuje ofertę dotyczącą Państwa działań w Internecie.
---
Jeśli w trakcie wypełniania briefu cokolwiek okaże się niejasne lub potrzebna będzie moja pomoc – proszę o kontakt telefoniczny (+48 739 230 692) lub mailowy (piotr@webner.pl).
---
Wszystkie dane podane w briefie zostają wykorzystywane jedynie w celu przygotowania dedykowanej oferty. Żadna z podanych informacji nie zostanie wykorzystana w szerszym zakresie. Dane nie trafiają do żadnych baz mailingowych, ani także nie zostają przetwarzane i wykorzystywane przez podmioty trzecie.

Uwaga! Wypełnienie briefu nie zobowiązuje do zawarcia jakiejkolwiek umowy, ani też nie narzuca na wypełniającego żadnych obowiązków. Jest jedynie informacją, która jest niezbędna do przygotowania indywidualnej, bezpłatnej oferty. Propozycje, hasła, teksty oraz kreacje przedstawione w odpowiedzi na brief są wyłączną własnością WEBNER i są chronione przed wykorzystaniem ich i upublicznianiem – stanowią one element informacji poufnych między wypełniającym, a WEBNER. Prawo do korzystania z przesłanych propozycji i prezentacji reguluje umowa o świadczeniu usług reklamowych. W przypadku przejęcia i nielegalnego wykorzystania własności należącej do WEBNER, podjęte zostaną kroki prawne przewidziane kodeksem cywilnym oraz na podstawie wykładni prawa do własności intelektualnej.
---
Dziękuję za poświęcony czas.
×